Facilitering

fordi fremtiden er fælles

Facilitering

fordi fremtiden er fælles

Facilitator er en konsulent- og kursusvirksomhed med speciale i facilitering.

Siden 2004 har Facilitator uddannet facilitatorer og hjulpet private og offentlige virksomheder, frivillige foreninger og faglige organisationer med at finde fælles løsninger på vigtige udfordringer.

Facilitator ønsker at medvirke til FN’s Verdensmål for bæredygtighed og samarbejder derfor særligt gerne om projekter og aktiviteter, der bidrager til at nå målene.

FNs_verdensmaal

Hvis facilitering er svaret,
hvad er så spørgsmålet?

Facilitators svar er: Hvordan kan vi arbejde godt og konstruktivt sammen om at løse vores største og vigtigste problemer?

Facilitering er nemlig meget mere end effektive møder og kreative processer med post its og papkort. Det er en demokratisk ledelsespraksis, der inddrager dem, der har del i problemerne, i arbejdet med at løse dem.

Det gælder både interne udviklingsprocesser i virksomheder og organisationer, og det gælder de store udfordringer, vi står over for som samfund: Klima, uddannelse, sundhed, velfærd, økonomi eller teknologi er så komplekse problemstillinger, at de kun kan løses i fællesskab. Ofte på tværs af fag, brancher, sektorer, interesser, kultur, nationalitet og interesser.

At lykkes med det kræver sort bælte i samarbejde, og dét kræver kompetent og professionel facilitering.

Læs mere
kurser-facilitator

Som projektleder, konsulent og leder skal du kunne facilitere møder, netværk, seminarer og workshops med interne og eksterne kunder og interessenter.

Kurserne Facilitering i praksis og Facilitering af fællesskab klæder dig godt på til rollen som facilitator og giver dig de basisværktøjer, du skal bruge for at facilitere professionelt.

Du kan tage kurserne enkeltvis eller kombinere dem til en uddannelse, som du kan afslutte med et individuelt certificeringsforløb i din egen organisation eller virksomhed.

Med en certificering får du papir på, at dine facilitatorkompetencer lever op til Facilitators kvalitetskrav for professionel facilitering.

Læs mere

Facilitator har erfaring med hele spektret af faciliteringsopgaver fra én-dags møder, seminarer, workshops og konferencer til langvarige og omfattende udviklingsprojekter, hvor mange aktører skal finde fælles løsninger og svar på komplekse problemstillinger gennem en række af møder og workshops.

DNA’et i Facilitators arbejde er praksisnær og pragmatisk udvikling, der bygger på den viden og de erfaringer og ressourcer, der er i den organisation eller det system, der har problemet. Det sikrer kort vej fra udvikling til implementering og stort ejerskab til resultaterne.

Low tech – high touch er et andet kendetegn ved Facilitators processer, der sætter de menneskelige relationer i centrum for udvikling og læring.

Facilitator løser opgaver for offentlige og private virksomheder, foreninger og civilsamfundsorganisationer.

Se cases

Kunder og samarbejdspartnere