Facilitering for fremtiden

Facilitering er et middel til at nå et mål: At udvikle bæredygtige løsninger på de mange og store udfordringer, vi står midt i som mennesker, virksomheder og samfund. Uanset om det drejer sig om klima, uddannelse, sundhed, velfærd, økonomi eller teknologi, er det opgaver, der er så komplekse, at de kun kan løses i samarbejde. Ofte på tværs af fag, brancher, sektorer, interesser, kultur og nationalitet. At lykkes med det kræver samarbejde, og succesfuldt samarbejde kræver kompetent facilitering.

Læs mere

Om Facilitator

Facilitator er en konsulent-og kursusvirksomhed med speciale i facilitering.

Siden 2004 har Facilitator uddannet facilitatorer og hjulpet private og offentlige virksomheder og organisationer med at finde fælles løsninger på nogle af deres største udfordringer.

Facilitator ønsker at bidrage til FN’s Verdensmål for bæredygtighed og samarbejder derfor særligt gerne om projekter og aktiviteter, der arbejder på at nå målene.

FNs_verdensmaal

Kunder og samarbejdspartnere