Brainstorming

Formålet med brainstorming er at få så mange idéer til løsning af en opgave eller belysning af et emne som muligt og gerne så hurtigt som muligt.

Brainstorming er en typisk åbne-aktivitet. I denne fase er alle idéer velkomne, mens kritik er forbudt: Ja, og... - ikke ja, men.... Idéerne kan senere sorteres efter forskellige kriterier eller kasseres.

Vær opmærksom på, at brainstorming tilgodeser ekstroverte personlighedstyper, der bliver inspireret og får energi af samvær med andre, mens introverte kan blive drænet af processens krav om impulsivitet og manglende tid til refleksion.

Idéen med brainstorming er netop, at man inspirerer hinanden til at få nye/flere idéer. Det har altså ikke noget med brainstorming at gøre, hvis du beder deltagerne reflektere over noget og skrive deres idéer på post its eller andet, for så efterfølgende at læse dem op for hinanden. Det er individuel refleksion uden mulighed for krydsbefrugtning undervejs. Det kan også være værdifuldt, men det er bare ikke brainstorming.

Giv deltagernes hjerner noget at 'tygge på' inden brainstormingen starter. Det kan være:

- en refleksion: Tænk på et godt/dårligt møde, du har været til for nylig. Hvad gjorde det godt/dårligt?

- en vision: Forestil dig, at du lige har gennemført et helt fantastisk møde, hvor alle deltog aktivt og begejstreret. Deltagerne takker dig for din facilitering. Hvad siger de tak for?

- en case, et dilemma eller et spørgsmål, der kan være mange svar på.

Giv evt. deltagerne mulighed for at varme op til brainstorming ved at summe et par minutter med side-m/k.

Metoder til brainstorming

Popcorn
Lad deltagerne 'poppe' deres idéer og blive ved, så længe der er nye idéer, der 'popper'. En måde at skrue op for temperaturen er at sætte tid på og gøre opmærksom på, hvornår der er er 3, 2 og 1 minut tilbage.

Negativ brainstorming
Det kan nogle gange være lettere (og mere lystfyldt) at tænke i vanskeligheder og umuligheder end i løsninger og muligheder: Hvad skal vi gøre for at dræbe engagement og energi i en workshop? Hvordan skræmmer vi mest effektivt vores kunder væk? Hvad er det værste, vi kan gøre for at....?

Silent brainstorming
En metode, der tilgodeser både introverte og ekstroverte: Deltagerne skriver deres forslag/idéer med tyk tusch på post its, som sættes på planche eller væg, efterhånden som de bliver skrevet. Ekstroverte deltagere kan lade sig inspirere af andres idéer, mens introverte kan reflektere uforstyrret.

Brain writing
Hver deltager får et stykke papir, skriver én idé og sender papiret videre til sidemanden. Bliv ved, til alle papirer er nået hele vejen rundt. Hvis der er tid, behov - og plads på papiret - kan sedlerne køre flere runder.

Tematiseret brainstorming
Start med at identificere centrale aspekter af en problemstilling/opgave og skriv dem som titler på hver sin planche. Fordel plancherne på væggene i lokalet - eller læg dem på borde. Bed deltagerne fordele sig ved de forskellige plancher og skrive deres idéer, forslag eller kommentarer til pågældende aspekt i f.eks. 5 min. Herefter går de videre til næste planche. Lav evt. en planche til 'diverse' eller 'øvrige forslag', så deltagerne kan komme af med idéer, der ikke hører til i de forhåndsdefinerede kategorier. Disse kan vise sig vigtige.

Brainstorming med benspænd
Definér regler, f.eks. kun idéer med bestemt begyndelsesbogstav, eller fra dyreriget, eller der optræder i sangtitler, eller kan spises eller drikkes, f.eks: Hvis vores næste møde var en middag, hvad skulle vi så have til forret, hovedret og dessert. 'Oversæt' efterfølgende menuen til relevant og appetitligt mødeindhold.

Du kan downloade metoderne nedenfor, hvis du har lyst.

God fornøjelse!

 

Vidste du

at du kan blive certificeret og få papir på dine facilitatorkompetencer, når du har gennemført Facilitators to-modulers uddannelse?

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Facilitatorkurser 2019

Har du brug for at blive endnu bedre til at involvere, motivere og aktivere dine medarbejdere, kolleger, projektdeltagere, studerende, borgere eller brugere?

Vi har kurser for både nye og erfarne facilitatorer og glæder os til at dele vores viden med dig!

Læs mere her

Læs mere her

Spørgehjørnet

Kontakt Facilitator, hvis du har spørgsmål om facilitering eller vil vide mere om, hvordan facilitering kan styrke samarbejdet i dit team, din afdeling eller din virksomhed.

Kontakt Facilitator