Dorthe Mygind og Susanne Brøndum, University College Lillebælt

Facilitering er centralt i uddannelsen af fremtidens sygeplejersker

I 2008 indførte University College Lillebælt en ny pædagogisk metode, Problembaseret Læring, hvor de studerende arbejder med konkrete cases i mindre grupper, og hvor underviserne fungerer som vejledere.
 
Indførelsen af Problembaseret Læring har skabt øget fokus på underviserrollen på sygeplejerskeuddannelsen i Odense og på, hvordan man faciliterer de studerendes læring. En ny rolle og en ny måde at arbejde på, hvor man som underviser skal holde balance mellem faglig autoritet og vejleder.
 
Vejviser i åbent landskab
"Det er et åbent landskab, hvor man ikke nødvendigvis har en stor faglig indsigt i den problematik, de studerende skal arbejde med, og det kan være angstprovokerende, ikke mindst for nye undervisere. For hvad gør man så?", spørger Dorthe Mygind, der er lektor og studievejleder ved sygeplejerskeuddannelsen på UCL.
 
Hun og hendes kollega Susanne Brøndum (Sanne, red.) fandt en del af svaret på de to moduler af facilitatoruddannelsen, som de gennemførte sammen i 2012.
 
"Vi lærer dem at lære og forholde sig kritisk og være refleksive. Det kræver facilitering.
Refleksiviteten er vigtig i det hyperkomplekse samfund. At reflektere er mantraet, og at lære at lære er en nødvendighed for de studerende, der skal ud og arbejde på de nye supersygehuse", siger hun.
 
"Man kan ikke lære nogen noget, men man kan vise en vej og tilrettelægge. De skal gå den selv. Læring er noget, der foregår i én selv", supplerer Sanne.
 
Kontrakt for hver lektion
Mens det er de studerendes ansvar at lære, er det undervisernes ansvar, at målene for undervisningen bliver nået, og netop kontrakten er noget af det, Sanne og Dorthe fremhæver som vigtigt nyt, facilitatoruddannelsen har tilført deres undervisningspraksis:
 
"Vi laver en kontrakt for hver lektion: Hvad skal vi nå? Så følger vi op på målene", siger Dorthe, og Sanne uddyber:
 
"Den måde, vi faciliterer på er meget styrende, især på de første moduler. Der er noget, vi skal nå, og der er forelæsninger indlagt, som skal hjælpe med at skabe helhed og sammenhæng i de temaer, der arbejdes med på de forskellige moduler. Vi er både spørgende og nysgerrige - og styrende.
De studerende opstiller læringsmål ud fra en case, som vi har opstillet. Vi skal godkende læringsmålet, som er delmål i forhold til fagets overordnede mål. Målene styrer det hele."
 
Velfungerende studiegrupper som forudsætning for læring
Studiegrupper er kernen i den problembaserede undervisning, og evnen til at samarbejde er helt central i sygeplejerskeuddannelsen:
 
"Du skal lære det her, fordi du skal ud og samarbejde med kolleger i praksis. Det er en del af dannelsen af en ordentlig sygeplejerske. Vi gør den gode forskel i praksis, vi er rollemodeller, og vi skal optræde professionelt. Det er ikke venindegrupper", siger Sanne.
 
Fordi grupperne er så vigtige i uddannelsen, fylder det meget at få dem til at fungere, især i starten af uddannelsen.
 
"Hvis det lykkes, kan de lære alt!", siger Dorthe. Hun bruger flere af øvelserne fra facilitatoruddannelsen til at styrke det sociale og relationelle i grupperne.
 
De ’Tre årstal’ er med til at skabe samhørighed, de forskellige læringsstile (reflektor, teoretiker, pragmatiker og aktivist, red.) skaber forståelse for forskellighed, og øvelser, hvor de studerende deler styrker og udfordringer, bidrager til omsorg i gruppen. Det er godt for gruppen, og det er godt for læringen.
 
Pæne piger med problemer
"Sygeplejersker er pæne piger – det gælder også drengene – men som andre unge har de også mange problemer, er perfektionistiske og sårbare. Livsbetingelser har stor indflydelse, og det er ikke let at være ung", reflekterer Dorthe, der som studievejleder også arbejder 1:1 med studerende, der blandt andet har lavt selvværd
 
"At få grupper af studerende til at trives sammen og samarbejde professionelt er det bedste jeg ved"!, siger hun og smiler stort - og fortæller begejstret om den uddannelse i Organisatorisk coaching, som hun netop er ved at afslutte.
 
Som underviser er man ikke kun vejviser for andre, men også selv aktiv rejsende i et evigt ekspanderende læringslandskab.
 
Det vigtigste fra facilitatoruddannelsen

Dorthe fremhæver disse tre ting fra facilitatoruddannelsen som særligt vigtige:

  • Kontrakten – at være tydelig på den.
  • Huske at samle op
  • Facilitering er at fremme trivsel i grupper.

Det vigtigste Sanne lærte var:

  • At være facilitator er at bruge mig selv som redskab. At være bevidst om, hvordan jeg skal bruge mig selv. Jeg har fået en anden selvindsigt. Det er det mest værdifulde.
  • De konkrete redskaber: Lapper, hænge op, tape. Det skal være simpelt, let at gå til.
Sanne Brøndum og Dorthe Mygind, University College Lillebælt
Sanne Brøndum og Dorthe Mygind, University College Lillebælt

Vidste du

at Facilitator har vundet flere udbud på interne facilitatoruddannelser bl.a. hos SKAT?

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Facilitatorkurser 2019

Har du brug for at blive endnu bedre til at involvere, motivere og aktivere dine medarbejdere, kolleger, projektdeltagere, studerende, borgere eller brugere?

Vi har kurser for både nye og erfarne facilitatorer og glæder os til at dele vores viden med dig!

Læs mere her

Læs mere her

Spørgehjørnet

Kontakt Facilitator, hvis du har spørgsmål om facilitering eller vil vide mere om, hvordan facilitering kan styrke samarbejdet i dit team, din afdeling eller din virksomhed.

Kontakt Facilitator