Få succes som intern facilitator

Af Christina Aunsholt
 
Kan man være faglig konsulent/leder på en workshop og samtidig være en dygtig facilitator?

Mange konsulenter og ledere holder workshops, hvor de er fagligt involveret i emnet.
Ideelt set skal man kunne facilitere og samtidig kunne bidrage aktivt med faglige input på lige fod med de andre deltagere, men hvordan opfatter deltagerne mine input, hvordan undgår jeg at blive ”facilitatoren, der blander sig i indholdet”?
 
Som intern facilitator skal du gøre op med dig selv, om du har lysten og evnen til at facilitere emner, hvor du selv er fagligt stærk. Du kan meget vel komme til at præge resultatet i din egen foretrukne retning, hvis du ikke sørger for at være objektiv og neutral. ”Jamen,  jeg ved jo godt hvad svaret skal være”, eller ”resultatet er helt forkert, jeg må få deltagerne i denne her retning i stedet”.
 
Undgå faldgruber
Faldgruberne er lette at falde i, fordi din faglige indsigt er så stor, men hvis du bruger din viden til at stille de gode spørgsmål, kan du hjælpe deltagerne på vej mod et godt resultat, uden at du virker som manipulator.
 
Hypotetiske spørgsmål er gode, fordi du dels giver deltagerne ny viden/et nyt input, samtidig med at du beder dem reflektere over den nye viden/input du har stillet til rådighed:
 
Hvis vi forestiller os, at april måned virkelig er den varmeste måned i over 100 år, - hvordan kan I så bruge den viden til at stille endnu skarpere på den globale opvarmning?
 
Skift kasketter
Et andet væsentligt element er at være bevidst om, hvornår du er facilitator, og hvornår du træder ud af rollen og bliver faglig konsulent eller rådgiver. Når du præsenterer dig selv ved starten af workshoppen, er det en god idé, at du gør opmærksom på, at du både skal facilitere workshoppen og komme med faglige indspark i løbet af processen, altså bidrage indholdsmæssigt på lige fod med deltagerne. Gør deltagerne opmærksom på, hver gang du træder ud af rollen som facilitator. Du kan gøre det fysisk ved at tage et konsulentskilt på, skifte kasket eller ved at sige det højt.
 
På den måde undgår du, at deltagerne oplever, at ”du blander dig” i deres arbejde og faglighed. Som facilitator skal du jo netop være objektiv. Samtidig kan du som en faglig kompetent deltager have en subjektiv holdning til emnet, hvilket jo er en naturlig del af jobbet som konsulent eller leder.
 
Hold balancen
Måske føler du dig utilpas med at varetage begge roller. Utilpasheden kan forstyrre processen unødigt, og det kan gøre din facilitering ustabil.
 
Det kræver træning og erfaring at kunne balancere – og der er flere virkemidler der kan hjælpe dig på rette vej. At stille hypotetiske spørgsmål, hvor du bygger din faglighed ind, og at synliggøre at du har to roller på workshoppen, er vigtige hjælpemidler. Et tredje er at matche deltagernes sprog og bruge deres egne ord og fagudtryk.
 
Lyt og spørg
Det er nødvendigt med en vis basisviden omkring det emne, du skal facilitere. Du vil kunne stille skarpere spørgsmål og nemmere kunne tilpasse dine spørgsmål til processen, hvis du har kendskab til emnet
 
Brug deltagernes sprog, når du stiller spørgsmål. Lyt og grib ordene i luften, kopier deres sprog og bruge det aktivt, også selvom du måske ikke altid forstår meningen helt. Og hav fokus på, hvilket spørgsmål der vil være relevant at stille næste gang i stedet for at fokusere på indholdet af deltagernes diskussion.
 
Jo mere erfaring du får som facilitator, jo bedre bliver du til at stille spørgsmål, der driver processen og deltagerne frem mod et resultat, som både de og du kan være tilfredse med.
 
Christina Aunsholt er tilknyttet Facilitator som freelancer. Hun arbejder til daglig som konsulent og intern facilitator i Bankdata og Jyske Bank.
 

Vidste du

at Facilitators kunder og kursusdeltagere kommer fra både offentlige og private virksomheder og fra organisationer som Kræftens Bekæmpelse og ÆldreSagen?

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Facilitatorkurser 2019

Har du brug for at blive endnu bedre til at involvere, motivere og aktivere dine medarbejdere, kolleger, projektdeltagere, studerende, borgere eller brugere?

Vi har kurser for både nye og erfarne facilitatorer og glæder os til at dele vores viden med dig!

Læs mere her

Læs mere her

Spørgehjørnet

Kontakt Facilitator, hvis du har spørgsmål om facilitering eller vil vide mere om, hvordan facilitering kan styrke samarbejdet i dit team, din afdeling eller din virksomhed.

Kontakt Facilitator