Facilitatorcertificering

Få papir på dine kompetencer, og fortsæt din udvikling som facilitator

Facilitator tilbyder et certificeringsforløb, der henvender sig til konsulenter, ledere, undervisere og andre, der bruger facilitering i deres arbejde og gerne vil have kvalitetsvurderet deres faglige kompetencer som facilitatorer.
Certificeringen er et særligt modul, der kan bygges oven på vores facilitator-uddannelse, der består af 

Certificeringsmodulet indeholder:

1.    Design af gruppeproces

Kandidaten udarbejder procesdesign og køreplan for gruppeproces på baggrund af skriftlig kontrakt med intern eller ekstern kunde og ved hjælp af Faciliteringskompasset. Kandidaten redegør skriftligt for designet som helhed samt for processens delelementer og rækkefølgen af disse i relation til processens formål og mål, rammerne og gruppens sammensætning.

Design samt redegørelse sendes til Facilitator, som interviewer kandidaten om alle relevante aspekter af processen og på baggrund heraf godkender eller returnerer designet med anvisninger til, hvordan designet kan optimeres, så det opfylder Facilitators kvalitetsstandarder.

2.    Gennemførelse af gruppeproces

Kandidaten gennemfører processen ifølge godkendt design og køreplan.

Facilitator medvirker som procesobservatør. Kandidaten og Facilitator evaluerer efterfølgende processen. Kunden kan evt. medvirke i evalueringen

Hvis gennemførelsen viser, at kandidaten er i stand til at facilitere en proces kompetent og sikkert, så målet nås til kundens og deltagernes tilfredshed, er den praktiske del af certificeringen hermed afsluttet. I modsat fald konkretiseres fejl og mangler, og trin 1 og 2 i certificerings-processen gentages.

3.   Kompetenceprofil og faglig udvikling

Som afslutning på certificeringen udarbejder kandidaten en personlig kompetenceprofil, som beskriver den pågældendes generelle og specifikke kompetencer som facilitator. 
Endvidere udarbejder kandidaten en plan for sin fortsatte udvikling og læring som facilitator. Kompetenceprofil og udviklingsplan præsenteres for Facilitator, som interviewer kandidaten med udgangspunkt i profil og plan.

På baggrund af interviewet vurderer Facilitator, om kandidaten kan certificeres, eller om kompetence-profilen skal udbygges og styrkes, før der kan udstedes certifikat for den pågældende. Trin 1 - og i særlige tilfælde - trin 3 af processen kan gennemføres som telefoninterview.

Pris: 15.000 kr. pr. person plus moms. I beløbet indgår én observation af gruppeproces i kandidatens arbejdssammenhæng (trin 2).
Kandidaten dækker Facilitators transportudgifter i forbindelse med observationen.

Der beregnes et tillæg på kr. 5.000 for hver observation ud over denne.

Der kan opnås 10 % rabat på den samlede pris ved samtidig certificering af flere kandidater fra samme virksomhed/organisation.

Kontakt os for yderligere information om certificeringsforløbet.

Vidste du

at du som deltager på Facilitators kurser har gratis adgang til et netværk på over 100 uddannede facilitatorer for sparring og erfaringsudveksling, og at du bliver inviteret til to årlige temadage?

 

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Facilitatorkurser 2019

Har du brug for at blive endnu bedre til at involvere, motivere og aktivere dine medarbejdere, kolleger, projektdeltagere, studerende, borgere eller brugere?

Vi har kurser for både nye og erfarne facilitatorer og glæder os til at dele vores viden med dig!

Læs mere her

Læs mere her

Spørgehjørnet

Kontakt Facilitator, hvis du har spørgsmål om facilitering eller vil vide mere om, hvordan facilitering kan styrke samarbejdet i dit team, din afdeling eller din virksomhed.

Kontakt Facilitator