Facilitatoren

Jordmor, gartner, guide og dirigent - alt i én funktion

En facilitator

  • designer og leder effektive og resultatskabende processer
  • skaber gode rammer for en gruppes refleksion og læring
  • arbejder med de gruppedynamikker, der opstår undervejs
  • udvikler øvelser og aktiviteter, der understøtter læring og udvikling hos den enkelte deltager og i gruppen
  • formidler teorier, metoder og modeller, der giver deltagerne nye indsigter
  • stiller gode spørgsmål – og lytter aktivt
  • er nærværende og opmærksom
  • opsamler og sammenfatter erfaringer og læring
  • dokumenterer resultater.

En god facilitator arbejder med og anerkender det, der er i en gruppe: dens ressourcer og drømme, dens håb og frygt, dens modstande og konflikter.

 

Læs mere om facilitatorens kompetencer.

 

Videncenter for innovative processer
Videncenter for innovative processer
Jyske Bank
Jyske Bank

Vidste du

at du som deltager på Facilitators kurser har gratis adgang til et netværk på over 100 uddannede facilitatorer for sparring og erfaringsudveksling, og at du bliver inviteret til to årlige temadage?

 

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Facilitatorkurser 2019

Har du brug for at blive endnu bedre til at involvere, motivere og aktivere dine medarbejdere, kolleger, projektdeltagere, studerende, borgere eller brugere?

Vi har kurser for både nye og erfarne facilitatorer og glæder os til at dele vores viden med dig!

Læs mere her

Læs mere her

Spørgehjørnet

Kontakt Facilitator, hvis du har spørgsmål om facilitering eller vil vide mere om, hvordan facilitering kan styrke samarbejdet i dit team, din afdeling eller din virksomhed.

Kontakt Facilitator