Facilitering i al slags vejr

I Jyske Bank er faciliterende ledelse en del af manges hverdag. For Berit D. Kuhr er det blevet en paraply, hun hægter andre ledelsesværktøjer op på, og som hun tager frem i mange forskellige situationer.

Af Julie Mathiesen, Konteksten
 
Mere end hundrede af Jyske Banks konsulenter, udviklere og afdelingsdirektører har været på kursus i facilitering. Én af dem er Berit Doormann Kuhr, medarbejderleder for konsulentteamet i Front Office & International og systemansvarlig for Front Arena, og hun er begejstret for ledelsesdisciplinen:
 
”Informationsmængden og kompleksiteten er blevet så høj, at ingen længere kan have det totale overblik. Samtidig er der også stor forskel på de medarbejdere, der skal ledes i dag i forhold til tidligere. I min kontekst er der tale om vidensmedarbejdere, og det stiller nogle særlige krav til mig”, indleder Berit D. Kuhr og forklarer:

”Den faciliterende leder indtager ikke en ekspertposition men respekterer det faktum, at ekspertisen er til stede i systemet. Lederens egen ekspertise ligger ikke i mine svar, men i evnen til at guide medarbejderne til at finde svarene. I mere teoretiske termer handler det altså om en systemisk tilgang og en coachende adfærd”.
 
Relationer er et nøgleord
Berit D. Kuhr vurderer, at fremtidens ledere skal have et særligt fokus på at opbygge effektive relationer, for stærke forbindelser blandt medarbejderne skaber resultater.
”Du kan ikke lave noget alene i dag. Vi er afhængige af andre mennesker i alt, hvad vi foretager os, og den faciliterende ledelse bruger man netop til samarbejde. Den gode leder tør træde i karakter og gribe ind i processen, når den er på vej af sporet. Han eller hun kan navigere i kaos, tør tage styringen og træffe bevidste valg, for på arbejdsmarkedet i dag har vi behov for ikke at spilde tiden”.
 
Ledelsesstrategien og de faciliterende værktøjer kan ud fra Berit D. Kuhrs erfaringer bruges til alle former for processer fx når de skal resultere i at:

• formulere en strategi
• udvikle en ide eller et produkt
• tilegne eller dele viden
• træffe beslutninger
• lægge planer
• opnå ejerskab
• opbygge teams.
 
Fremtidens disciplin
Berit D. Kuhr kalder faciliterende ledelse for en paraply, hun bruger i alt slags vejr. Den rummer en lang række forskellige værktøjer fx anerkendende kommunikation og coachende adfærd. Konkret afhænger redskabet af situationen, og jo flere erfaringer som facilitator, jo flere værktøjer omfatter paraplyen:
 
”Hvor den uerfarne måske holder sig lidt slavisk til papiret og det forberedte, kan den erfarne forholde sig til de helt aktuelle situationer undervejs. Og fordi godt faciliterede møder på forhånd er så gennemarbejdede er der plads til, at man går ud af en umiddelbar spontan tangent og reagerer i forhold til det, der opstår fx mellem deltagerne, siger hun og fastslår:
 
”Reelt er tangenten måske ikke helt så spontan, for som facilitator skal man netop forudse og tage højde for nøjagtig den gruppe mennesker, man i den aktuelle proces står overfor. Denne aktive forholden sig til deltagerne og graden af forberedelse adskiller facilitering markant fra mere traditionelle processer og gør det til en ledelsesdisciplin, som vil få større og større betydning fremover”.
 
 

Berit D.Kuhr, Jyske Bank
Berit D. Kuhr, Jyske Bank

Vidste du

at Facilitators kunder og kursusdeltagere kommer fra både offentlige og private virksomheder og fra organisationer som Kræftens Bekæmpelse og ÆldreSagen?

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Facilitatorkurser 2019

Har du brug for at blive endnu bedre til at involvere, motivere og aktivere dine medarbejdere, kolleger, projektdeltagere, studerende, borgere eller brugere?

Vi har kurser for både nye og erfarne facilitatorer og glæder os til at dele vores viden med dig!

Læs mere her

Læs mere her

Spørgehjørnet

Kontakt Facilitator, hvis du har spørgsmål om facilitering eller vil vide mere om, hvordan facilitering kan styrke samarbejdet i dit team, din afdeling eller din virksomhed.

Kontakt Facilitator