Facilitering i praksis

Lær at facilitere møder og workshops, der involverer og engagerer

Facilitering i praksis er Facilitators tre-dages grundkursus, der giver dig et solidt fagligt fundament for din faciliteringspraksis.

Kurset udgør sammen med overbygningskurset Facilitering af fællesskab  en samlet uddannelse, der giver mulighed for at blive certificeret som facilitator og få papir på, at man lever op til Facilitators professionelle krav og standarder for facilitering.

Målgruppe
Kurset henvender sig til undervisere, konsulenter, projektledere og andre, der ønsker at udvikle deres praktiske færdigheder i at facilitere effektive og dynamiske møder, workshops, udviklings- og læreprocesser.

Indhold
På Facilitering i praksis får du viden, værktøjer og øget bevidsthed om, hvordan du kan bruge facilitering til at gøre møder og andre former for arbejdsprocesser mere effektive, frugtbare, lærende, kreative og værdiskabende for deltagerne, for dig selv og for din arbejdsplads.

Programmet i overskrifter

  • Hvad er facilitering? Definitioner, metaforer og modeller for facilitering
  • Kerneværdier i facilitering
  • Det faciliterende skillset og mindset
  • Den lille og den store model for facilitering
  • Facilitatorrollen og facilitatorens kernekompetencer
  • Facilitatorens værktøjskasse: metoder, værktøjer og materialer til
    professionel facilitering
  • Praktisk facilitering og feedback.

Undervisningen vil i øvrigt i størst muligt omfang tage udgangspunkt i dine og de øvrige deltageres personlige interesser og læringsbehov som facilitatorer.

Udbytte
Når du har gennemført grundkurset, vil du være klar til at facilitere processer i din egen arbejdssammenhæng. Du har fået en solid basisviden om facilitering, en værktøjskasse med metoder og redskaber til brug for facilitering samt en model, som du kan bruge til at designe forskellige typer af processer fra korte møder til langvarige projekter. Samtidig vil du være blevet mere bevidst om dine styrker og udviklingspotentialer i rollen som facilitator og have fået idéer til, hvordan du kan fortsætte din læring og udvikling.
 

Tid og sted

27. februar - 1. marts 2019, Aarhus 

4.-6. september 2019, Aarhus.

Daglig undervisningstid

Dag 1: 9-17
Dag 2: 9-17
Dag 3: 9-16.

Pris 
Kr. 14.000 plus moms.
Prisen dækker undervisning, forplejning og kursusmaterialer, men ikke overnatning.

Der kan opnås rabat, hvis der deltager to eller flere fra to eller flere fra samme virksomhed samt ved samlet tilmelding til grundkurset og Facilitering af fællesskab, som er Modul 2 af facilitatoruddannelsen.
Læs mere under Kursusinformation.

Tilmeld dig her.

 

Vidste du

at Facilitators kunder og kursusdeltagere kommer fra både offentlige og private virksomheder og fra organisationer som Kræftens Bekæmpelse og ÆldreSagen?

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Facilitatorkurser 2019

Har du brug for at blive endnu bedre til at involvere, motivere og aktivere dine medarbejdere, kolleger, projektdeltagere, studerende, borgere eller brugere?

Vi har kurser for både nye og erfarne facilitatorer og glæder os til at dele vores viden med dig!

Læs mere her

Læs mere her

Spørgehjørnet

Kontakt Facilitator, hvis du har spørgsmål om facilitering eller vil vide mere om, hvordan facilitering kan styrke samarbejdet i dit team, din afdeling eller din virksomhed.

Kontakt Facilitator