Hvem er det, der tramper på min bro?

Udviklet af Ivanna Rosendahl, Ditmer A/S

Formål
Transfer-/lukkeøvelse i slutningen af en proces eller delproces. Øvelsen giver deltagerne mulighed for at reflektere over og forberede, hvordan de vil håndtere den modstand, de kan forvente, når beslutninger og indsigter fra et kursus eller en workshop skal overføres til eget liv og arbejde.
 
Du skal bruge

  •  En planche til hver deltager, f.eks. ½ flipover-ark
  • En marker (sort/blå) og evt. farver til hver deltager
  • Post its i to farver til hver.

 Processen
1. Fortæl deltagerne, at de står på den ene side af en flod, som de skal krydse ved at gå over en bro. Hver bærer en rygsæk fuld af skatte = de beslutninger, indsigter, læringer, forandringer eller andet, som er deres udbytte af det forløb, de er ved at afslutte.

Under broen bor en farlig trold, som i samme øjeblik de sætter fod på broen vil springe op og gøre alt, hvad den kan, for at forhindre dem i at komme over.

Den anden flodbred repræsenterer den virkelighed, de skal tilbage til med deres skatte. Trolden repræsenterer de modstande, de kan forvente at skulle møde og konfrontere på vejen hjem.
 
2. Giv deltagerne en planche og marker/farver og bed dem om at tegne sig selv på den ene bred, en bro med en trold og på den anden side den forandring eller vision, de skal hjem og realisere, på planchen. Giv gerne tid og mulighed for at arbejde kreativt med opgaven, så deltagerne skaber et attraktivt produkt, som de har lyst til at hænge op/gemme, når de kommer hjem.
 
3. Første skridt er at give trolden ansigter: På farve post its i en farve skriver hver deltager alle de forskellige former for indre og ydre modstande, som de forestiller sig, at de vil møde. En post it for hver modstand. Trolden har sandsynligvis mange ansigter.
 
4. Næste skridt er at samle en hær af hjælpere til at bekæmpe trolden. Hæren kan bestå af egne super-kræfter (f.eks. identificeret gennem analyser af toppræstationsmøster og/eller kollegial feedback/ability spotting (se STOL på dig selv-øvelsen). Hjælperne kan også være personer, processer, systemer og andet i ens omgivelser. Hver positive kraft (egen eller andres) skrives på post its i anden farve. Én pr. post it.
 
5. Sidste skridt er et 'power battle' mellem de positive og negative kræfter: For hver modstand finder deltagerne de positive kræfter, de kan mobilisere for at bekæmpe den. Konkret placeres post its med positive kræfter oven på post its med negative kræfter. Forhåbentlig vil der være positive kræfter til at bekæmpe alle de negative kræfter, så trolden flygter ned fra broen og giver deltageren mulighed for at passere og fortsætte rejsen med skatten i behold. Hvis det ikke er tilfældet, kan øvelsen sluttes af med en runde, hvor de øvrige deltagere tilbyder idéer til, hvordan de resterende modstande kan mødes og overvindes.
 
Variationer
Erstat trolden med Tre Bukkebruse: Den lille, den mellemste og den STORE bukkebruse, som repræsenterer hhv. små, mellem og store forhindringer/modstande, der skal overvindes.
 
Tid
30 min. til produktion af planchen og 5 min. pr. person til præsentation. Øvelsen kan afsluttes med fælles refleksion over ligheder og forskelle i deltagernes forventede modstande og handlingsstrategier samt evt. aftaler om fælles opfølgning/tilbagemelding på udfaldet af trolde-kampene.
 
Du kan downloade øvelsen som pdf-fil her.

Trold med mange ansigter
Trold med mange ansigter

Vidste du

at du kan blive certificeret og få papir på dine facilitatorkompetencer, når du har gennemført Facilitators to-modulers uddannelse?

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Facilitatorkurser 2019

Har du brug for at blive endnu bedre til at involvere, motivere og aktivere dine medarbejdere, kolleger, projektdeltagere, studerende, borgere eller brugere?

Vi har kurser for både nye og erfarne facilitatorer og glæder os til at dele vores viden med dig!

Læs mere her

Læs mere her

Spørgehjørnet

Kontakt Facilitator, hvis du har spørgsmål om facilitering eller vil vide mere om, hvordan facilitering kan styrke samarbejdet i dit team, din afdeling eller din virksomhed.

Kontakt Facilitator