Metoder til bedre beslutninger

Den måde grupper træffer beslutninger på, fortæller noget om roller, hierarkier og magt i gruppen og dermed også om dens værdier og kultur.

Derfor er det interessant, at grupper sjældent er særligt bevidste om, hvordan de træffer beslutninger.

Prøv at observere beslutningsprocesserne under det næste møde, du leder eller er deltager i. Hvem træffer beslutningerne og på hvilket grundlag og efter hvilke principper? Deltager alle, og hvordan håndteres uenighed? Hvem 'vinder' - og hvorfor?

Det er en vigtig del af din opgave som facilitator at hjælpe grupper med at træffe kvalificerede beslutninger, som alle deltagere i gruppen har indflydelse på og føler ejerskab til. 

I artiklen nedenfor kan du finde metoder til at kategorisere og prioritere indhold og hjælpe grupper til bedre beslutninger.

God fornøjelse!

 

Vidste du

at du som deltager på Facilitators kurser har gratis adgang til et netværk på over 100 uddannede facilitatorer for sparring og erfaringsudveksling, og at du bliver inviteret til to årlige temadage?

 

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Facilitatorkurser 2019

Har du brug for at blive endnu bedre til at involvere, motivere og aktivere dine medarbejdere, kolleger, projektdeltagere, studerende, borgere eller brugere?

Vi har kurser for både nye og erfarne facilitatorer og glæder os til at dele vores viden med dig!

Læs mere her

Læs mere her

Spørgehjørnet

Kontakt Facilitator, hvis du har spørgsmål om facilitering eller vil vide mere om, hvordan facilitering kan styrke samarbejdet i dit team, din afdeling eller din virksomhed.

Kontakt Facilitator