Netværk

Rum for refleksion og læring

Facilitator har stor erfaring med etablering og drift af netværk: virksomhedsinterne leder- eller specialistnetværk, netværk på tværs af brancher og sektorer eller tematiserede netværk.

Aktuelt faciliterer vi en række tematiserede ledernetværk i Fødevarestyrelsen.

Forum for Facilitering i Praksis er et netværk for deltagere fra Facilitators kurser. Netværket mødes to gange årligt til temadage, der holdes forskellige steder i landet hos deltagervirksomheder. Netværket har også et virtuelt forum på LinkedIn. 

Kontakt Facilitator, hvis du vil vide mere om vores netværk, eller du har spørgsmål vedr. etablering eller facilitering af egne netværk. Vi hører også meget gerne fra dig, hvis du har et særligt netværksbehov, som vi måske kan hjælpe dig med at opfylde.

Vidste du

at du kan blive certificeret og få papir på dine facilitatorkompetencer, når du har gennemført Facilitators to-modulers uddannelse?

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Facilitatorkurser 2019

Har du brug for at blive endnu bedre til at involvere, motivere og aktivere dine medarbejdere, kolleger, projektdeltagere, studerende, borgere eller brugere?

Vi har kurser for både nye og erfarne facilitatorer og glæder os til at dele vores viden med dig!

Læs mere her

Læs mere her

Spørgehjørnet

Kontakt Facilitator, hvis du har spørgsmål om facilitering eller vil vide mere om, hvordan facilitering kan styrke samarbejdet i dit team, din afdeling eller din virksomhed.

Kontakt Facilitator