Svar 4

Hvilke kompetencer har en dygtig facilitator?

I bogen The Complete Facilitator's Handbook opstiller John Heron en liste med syv punkter, der kendetegner en excellent facilitator:

1. Autoritet: du har naturlig autoritet og bruger ikke dine interventioner til at få afløb for dine personlige behov.
2. Konfrontation: du kan konfrontere på en støttende måde og arbejder effektivt med ubevidste projektioner og andre forsvarsmekanismer i gruppen.
3. Orientering: du kan bidrage med begrebsafklaring, når der er behov for det, som supplement til det erfaringsbaserede arbejde.
4. Omsorg: du bliver opfattet af gruppens medlemmer som omsorgsfuld, empatisk, varm og ægte.
5. Metoder og værktøjer: du har et omfattende repertoire af teknikker og øvelser til personlig og interpersonel udvikling.
6. Respekt for personer: du respekterer fuldt ud den enkelte deltagers autonomi og retten til at vælge, om han eller hun ønsker at forandre og udvikle sig.
7. Fleksibilitet i interventioner: du kan bevæge dig hurtigt og fleksibelt i forhold til, hvad situationen kræver, så gruppen kan blomstre med udvikling og læring.

Carl Rogers fremhæver i bogen Freedom to Learn disse tre kvaliteter hos facilitatoren:

Oprigtighed

– at være et ægte menneske, den man er, og indgå i en relation med den lærende uden at gemme sig bag en maske eller facade
 
Værdsættelse, accept, tillid
Accept af den anden som en selvstændig person med værdi i sig selv. Basal tillid – en tro på at den anden grundlæggende er til at stole på.

Indfølende forståelse/empati
– at sætte sig selv i den andens sted og se verden gennem hans øjne.

Tilbage til spørgsmål.

Vidste du

at Facilitator har vundet flere udbud på interne facilitatoruddannelser bl.a. hos SKAT?

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Facilitatorkurser 2019

Har du brug for at blive endnu bedre til at involvere, motivere og aktivere dine medarbejdere, kolleger, projektdeltagere, studerende, borgere eller brugere?

Vi har kurser for både nye og erfarne facilitatorer og glæder os til at dele vores viden med dig!

Læs mere her

Læs mere her

Spørgehjørnet

Kontakt Facilitator, hvis du har spørgsmål om facilitering eller vil vide mere om, hvordan facilitering kan styrke samarbejdet i dit team, din afdeling eller din virksomhed.

Kontakt Facilitator