Den kompetente facilitator

Facilitering er et fag, man aldrig bliver færdiguddannet i, fordi det har så mange forskellige aspekter: Man skal kunne designe effektive og kreative processer. Man skal kunne ‘læse’ grupper og forstå, og fortolke, hvad der er på spil, når mennesker mødes. Man skal kunne skabe det rigtige fysiske og mentale rum for processen – og meget mere.

Facilitators certificeringsprogram følger faserne i et faciliteringsforløb fra start til slut:

Kontraktfasen omfatter udarbejdelse af kontrakt med mål og rammer for en faciliteringsopgave.

Forberedelsesfasen omfatter design og planlægning af opgaven ved hjælp af Faciliteringskompasset, forberedelse af gruppen og egen mentale forberedelse.

Gennemførelsesfasen omfatter afvikling af processen ifølge mål og plan og samtidig have evnen til at navigere efter de konkrete forhold. Det indebære at kunne ændre kurser undervejs og improvisere efter behov.

Endelig skal kandidaten vise, at han eller hun har et realistisk billede af egne styrker og udviklingsområder som facilitator og være i stand til at opstille relevante og realistiske mål for sin fortsatte udvikling og læring.