Case-fremtidens-foodevaresikkerhed

Fremtidens fødevaresikkerhed

I foråret 2017 inviterede Fødevarestyrelsen aktører fra hele fødevaresystemet med i en proces, der skulle give et samlet bud på fremtidens fødevaresikkerhed og -kontrol. Deltagerne var repræsentanter for fødevarebranchen og dens interesseorganisationer, producenter, forskere, forbrugere og formidlere.

I samarbejde med en styregruppe under ledelse af Fødevarestyrelsens direktør designede og faciliterede Facilitator en scenarieproces, hvor deltagerne mødtes til to workshops for sammen at udvikle fremtidsscenarier og drøfte, hvilke strategiske beslutninger og valg, der skal træffes, og hvilke handlinger, der skal sættes i værk – NU – for at skabe forudsætningerne for en fremtid med fortsat høj fødevaresikkerhed.

Tilbage til oversigten