Handelsbetingelser & kursusvilkår

HANDELSBETINGELSER

Samarbejdsaftale

Ved konsulentopgaver og interne kurser udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Facilitator og kunden, der beskriver opgavens art og omfang, det forventede resultat samt honorar og øvrige vilkår for samarbejdet. Samarbejdsaftalen er gyldig, når begge parter har underskrevet.

Betalingsbetingelser

Når aktiviteten er gennemført fremsendes faktura. Betalingsfristen er 14 dage, med mindre andet er aftalt i samarbejdsaftalen.

Aflysning og udsættelse

Ved aflysning fra kundens side mellem en måned og 14 dage før den planlagte aktivitet betales 50% af honoraret. Aflyses aktiviteten mindre end 14 dage før, betales hele honoraret. Hvis en aktivitet udsættes, betales honoraret forud.

Ved aflysning fra Facilitators side på grund af udefrakommende begivenheder (force majeure) eller sygdom aftales en ny dato for aktiviteten hurtigst muligt.

KURSUSVILKÅR

Kursustilmelding

Du tilmelder dig et eller flere kurser ved at udfylde tilmeldingsformularen sammen med dine kontaktoplysninger herunder evt. personale-id.

Hvis fakturaen skal sendes til en anden end dig, bedes du oplyse navn og kontaktinfo på den pågældende. Husk også at oplyse evt. EAN nummer ved elektronisk fakturering.

Du vil modtage en email, der bekræfter din tilmelding. Hvis det ikke sker, bedes du kontakte Facilitator på email eller telefon.

Din kursustilmelding er bindende, men hvis du bliver forhindret, er du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega.

Kursusinformation

Senest 14 dage før kursusstart modtager du yderligere information om kurset, herunder hvor kurset holdes.

Hvis du har spørgsmål til kurset inden da, er du velkommen til at kontakte Facilitator.

Betaling

Når du har tilmeldt dig et kursus, modtager du modtager en faktura, som skal betales inden for 14 dage, medmindre andet er aftalt direkte med Facilitator.

Kursusprisen er anført eksl. moms på kursusbeskrivelsen. På fakturaen tillægges 25 % moms.

Rabat

Der kan opnås 10% rabat ved tilmelding af mere end en deltager fra samme virksomhed, eller hvis du tilmelder dig flere kurser samtidigt.

Aflysning og erstatningskursus

Hvis kurset mod forventning aflyses pga. udefrakommende begivenheder (force majeure) eller sygdom, vil du få tilbud om plads på et tilsvarende kursus hurtigst muligt derefter.