Facilitering er en
professionel praksis
alle kan lære

Facilitering er en
professionel praksis
alle kan lære

Facilitering er opstået af nødvendighed, fordi grupper ikke leder sig selv

Christine Hogan, Understanding Facilitation

Facilitation is a powerful leadership tool

Ingrid Bens, Facilitating to LEAD

Facilitering af læring er det eneste, der giver mening i en foranderlig verden

Carl Rogers, Freedom to Learn

A facilitator is a peaceful warrior

Hunter and Dale, The Art of Facilitation

Alle ønsker at være værdsatte medlemmer af meningsfulde fællesskaber

Anne Weber Carlsen, Facilitator

Involvér, innovér, facilitér

Facilitering er en professionel praksis, der gør det let (facile) for grupper at samarbejde om at nå fælles mål.

Jo mere kompleks opgaven er, jo flere forskellige fagligheder, perspektiver og kompetencer kræver det at løse den, og jo større positiv forskel kan kompetent og professionel facilitering gøre. 

Facilitator bidrager til brugbare og holdbare løsninger på vigtige og vanskelige opgaver gennem design og facilitering af processer og projekter, der inkluderer, involverer og innoverer, og gennem uddannelse af dem, der skal facilitere og forankre forandringer lokalt.

Processer

Facilitator har mere end 15 års erfaring med facilitering af møder, workshops og andre aktiviteter, der har til formål at involvere og engagere medarbejdere, borgere, studerende, kunder, medlemmer og andre aktører i at skabe fælles løsninger på fælles udfordringer. Fra en lille gruppe dedikerede ildsjæle til mange hundrede:

  • Tværfaglige samarbejds- og udviklingsprocesser
  • Borger- og brugerinddragelsesprocesser
  • Transformative ScenarieProcesser (TSP)
  • Konferencer med høj grad af deltagerinvolvering
  • Team- og lederudviklingsforløb
  • Workshops
  • Retreats
  • Netværk

Alle opgaver designes og gennemføres i tæt samarbejde med den virksomhed, organisation eller gruppe, der tager initiativ til processen.

Se cases
facilitator-fremtiden

Kurser

Facilitators kurser bygger på et solidt fundament af praktisk erfaring kombineret med en umættelig interesse for, hvad der får mennesker til at fungere og lykkes sammen.

Facilitering i praksis giver dig viden og værktøjer til at designe og lede møder og processer kompetent og professionelt.

Facilitering af fællesskab har fokus på den menneskelige faktor i facilitering og på, hvordan du kan arbejde med de roller og dynamikker, der opstår mellem mennesker i samarbejdssituationer.

Certificering som facilitator – Når du har gennemført Facilitering i praksis og Facilitering af fællesskab, har du mulighed for at blive certificeret facilitator gennem et individuelt forløb, der afsluttes med en praktisk prøve i din egen organisation eller virksomhed.

Læs mere

Kurser

Facilitators kurser bygger på et solidt fundament af praktisk erfaring kombineret med en umættelig interesse for, hvad der får mennesker til at fungere og lykkes sammen.

Facilitering i praksis giver dig viden og værktøjer til at designe og lede møder og processer kompetent og professionelt.

Facilitering af fællesskab har fokus på den menneskelige faktor i facilitering og på, hvordan du kan arbejde med de roller og dynamikker, der opstår mellem mennesker i samarbejdssituationer.

Certificering som facilitator – Når du har gennemført Facilitering i praksis og Facilitering af fællesskab, har du mulighed for at blive certificeret facilitator gennem et individuelt forløb, der afsluttes med en praktisk prøve i din egen organisation eller virksomhed.

Læs mere
facilitator-fremtiden

Projekter

Facilitator medvirker til gennemførelse af projekter, der involverer deltagelse af forskellige interessentgrupper og aktører. Det kan være i rollen som projektleder på det samlede projekt, som sparringspartner for projektledelsen eller som facilitator af konferencer, evalueringer eller samarbejdsprocesser i projektteam eller styregruppe.

Eksempler på projekter Facilitator er eller har været involveret i :

Fremtidens Rehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune udvikler og tester nye samarbejdsmodeller mellem fagprofessionelle og styrket samarbejde mellem kommunen og eksterne aktører i borgernes netværk.

Fødevarestyrelsen inviterede i Fremtidens Fødevarekontrol og -sikkerhed repræsentanter for alle aktører i fødevaresystemet med i en proces, der resulterede i en række scenarier for og konkrete anbefalinger til fremtidens fødevarelovgivning.

Se cases