Kurser

Kurser

Alle kan lære at facilitere

Deltagerne på Facilitators kurser er både helt nye og mere erfarne facilitatorer. Fælles for dem er, at de ønsker at få en dybere indsigt i facilitering som professionel praksis for at kunne agere endnu mere kompetent i facilitatorrollen.

Facilitatorer kommer fra forskellige fag og baggrunde, men fælles for mange af dem er, at de er ’vokset ud af’ deres traditionelle roller som undervisere, konsulenter eller ledere. Rollen som facilitator giver al den plads, man kan ønske sig, til at vokse og udvikle sig personligt og fagligt for at kunne levere det lederskab, der er brug for, når grupper og fællesskaber er udfordret og skal finde nye vej frem.

Kurserne Facilitering i praksis og Facilitering af fællesskab udgør sammen med certificeringsmodulet en samlet faciliteringsuddannelse, hvor du får papir på, at dine faciliteringskompetencer lever op til Facilitators kvalitetskriterier for professionel facilitering.

Facilitators åbne kurser kan også gennemføres som virksomhedsinterne kurser, men I kan også få specialdesignet jeres eget kursus eller uddannelse, der har fokus på præcis de faciliteringsopgaver og kompetenceudviklingsbehov, I har som team, afdeling eller organisation.

kurser power woman
Kontakt

Kursusoversigt

Lær at designe og lede møder, workshops og processer, der styrker både engagement, samarbejde og resultater. Kurset er hands-on og giver dig mulighed for at fokusere på det, du har mest brug for at udvikle og træne for at blive end endnu bedre mødeleder og facilitator.

HVEM SKAL DELTAGE?

Du kan være underviser, konsulent, projektleder eller leder med meget eller lidt erfaring. Det afgørende er, at du ønsker at få dybere indsigt i, hvordan man får det bedst tænkelige ud af samarbejdsprocesser mellem mennesker i al deres frugtbare – og nogle gange frustrerende – forskellighed.

DET LÆRER DU

Efter kurset har du fået en solid basisviden om facilitering, en værktøjskasse med metoder og redskaber og en grundmodel, Faciliteringskompasset, som du kan bruge til at designe forskellige typer af processer fra korte møder til langvarige projekter. Samtidig vil du være blevet mere bevidst om dine styrker og udviklingspotentialer i rollen som facilitator og have fået idéer til, hvordan du kan fortsætte din læring og udvikling.

OM UNDERVISNINGEN

Undervisningen tager udgangspunkt i de konkrete opgaver og udfordringer, du og de øvrige deltagere arbejder med, og i de ønsker og behov I har for at lære nyt. Undervisningsformen er aktionslæring, der veksler mellem korte oplæg, praktiske øvelser, plenum diskussioner og tid og rum til refleksion over egen nuværende og fremtidige praksis. Alle får mulighed at facilitere og få feedback på deres facilitering.

TID OG STED

Næste kursus holdes 5.-7. oktober 2020 i Aarhus.
Den daglige undervisningstid er 9-16. 

PRIS: Kr 15.000 + moms.

RABAT: 10% hvis du deltager sammen med en eller flere kolleger, eller hvis du tilmelder dig Facilitering i praksis og Facilitering af fællesskab på samme tid.

YDERLIGERE INFORMATION
Hvis du har spørgsmål om kurset, kan du kontakte Facilitator her

TILMELD DIG HER

Facilitering af fællesskab stiller skarpt på det menneskelige aspekt i facilitering og på de roller, relationer og dynamikker, 
 der er på spil i samarbejdssituationer.

HVEM SKAL DELTAGE?

Kurset henvender sig til dig, der ønsker at arbejde mere professionelt og kompetent med menneskelige relationer i samarbejdssituationer. Det er en fordel, men ikke en forudsætning, at du har deltaget i kurset ‘Facilitering i praksis’ eller tilsvarende grundkursus i facilitering.

DET LÆRER DU

På kurset lærer du at ‘læse’ og forstå, hvad der sker i en gruppe, og hvordan du kan intervenere for at hjælpe deltagerne til at lykkes sammen og gruppen til at udvikle sig og lære. Du lærer også, hvordan du kan styrke relationerne mellem deltagerne i gruppen, og du får lejlighed til at reflektere over dig selv i rollen som facilitator af grupper, og hvordan du kan udvikle dine egne relationelle og kommunikative kompetencer.

KURSETS INDHOLD

  • En teoretisk ramme for kommunikation og relationer i facilitering
  • At være, observere, skabe mening og intervenere som facilitator
  • Typer og situationer, der udfordrer
  • Kvaliteter, der faciliterer udvikling og læring
  • Praktiske øvelser i kommunikation og samarbejde
  • Kollegial sparring på egne udfordringer som facilitator.

TID OG STED

Næste kursus holdes i Aarhus 27.-29. maj 2020. NB: Kurset er udsat – nye datoer meddeles snarest muligt.
Den daglige undervisningstid er 9-16 alle dage.

PRIS: Kr 15.000 + moms.

RABAT: 10% hvis du deltager sammen med en eller flere kolleger, eller hvis du tilmelder dig Facilitering i praksis og Facilitering af fællesskab på samme tid. 

YDERLIGERE INFORMATION
Hvis du har spørgsmål om kurset, kan du  kontakte Facilitator her

TILMELD DIG HER

Certificeringen er et særligt modul, der kan bygge oven på kurserne Facilitering i praksis og Facilitering af fællesskab.

HVEM SKAL DELTAGE?

Facilitators certificeringsforløb henvender sig til dig, der ønsker at få kvalitetsvurderet dine faglige kompetencer som facilitator og få papir på dem.

PROCESSEN

Certificeringsforløbet består af tre trin:

1. TRIN: Design af gruppeproces
Kandidaten udarbejder procesdesign og køreplan for gruppeproces på baggrund af skriftlig kontrakt med intern eller ekstern kunde og ved hjælp af Faciliteringskompasset. Kandidaten redegør skriftligt for designet som helhed samt for processens delelementer og rækkefølgen af disse i relation til processens formål og mål, rammerne og gruppens sammensætning.

2. TRIN: Gennemførelse af gruppeproces
Kandidaten gennemfører processen i egen organisation ifølge godkendt design og køreplan. Processen observeres og evalueres efter Facilitators kvalitetsstandarder.

3. TRIN: Kompetenceprofil og faglig udvikling
Som afslutning på certificeringen udarbejder kandidaten en personlig kompetenceprofil, som beskriver den pågældendes generelle og specifikke kompetencer som facilitator, og plan for fortsat udvikling og læring.

PRIS: Kr 15.000 + moms og transport. I beløbet indgår én observation af gruppeproces (trin 2). Der beregnes et tillæg på kr. 6.000 + moms og transport for observationer ud over denne.

RABAT: 10% på det samlede uddannelsesforløb (Facilitering i praksis, Facilitering af fællesskab og certificering), hvis du tilmelder dig hele uddannelsen på samme tid. Samlet pris: Kr 40.500 + moms. Ansatte i Staten kan søge støtte til uddannelsen hos Den Statslige Kompetencefond.

YDERLIGERE INFORMATION
Hvis du har spørgsmål om certificeringsforløbet, kan du kontakte Facilitator her

TILMELD DIG HER

Lær at designe og lede møder, workshops og processer, der styrker både engagement, samarbejde og resultater. Kurset er hands-on og giver dig mulighed for at fokusere på det, du har mest brug for at udvikle og træne for at blive end endnu bedre mødeleder og facilitator.

HVEM SKAL DELTAGE?

Du kan være underviser, konsulent, projektleder eller leder med meget eller lidt erfaring. Det afgørende er, at du ønsker at få dybere indsigt i, hvordan man får det bedst tænkelige ud af samarbejdsprocesser mellem mennesker i al deres frugtbare – og nogle gange frustrerende – forskellighed.

DET LÆRER DU

Efter kurset har du fået en solid basisviden om facilitering, en værktøjskasse med metoder og redskaber og en grundmodel, Faciliteringskompasset, som du kan bruge til at designe forskellige typer af processer fra korte møder til langvarige projekter. Samtidig vil du være blevet mere bevidst om dine styrker og udviklingspotentialer i rollen som facilitator og have fået idéer til, hvordan du kan fortsætte din læring og udvikling.

OM UNDERVISNINGEN

Undervisningen tager udgangspunkt i de konkrete opgaver og udfordringer, du og de øvrige deltagere arbejder med, og i de ønsker og behov I har for at lære nyt. Undervisningsformen er aktionslæring, der veksler mellem korte oplæg, praktiske øvelser, plenum diskussioner og tid og rum til refleksion over egen nuværende og fremtidige praksis. Alle får mulighed at facilitere og få feedback på deres facilitering.

TID OG STED

Næste kursus holdes 25.-27. marts i Aarhus. NB: Kurset er udsat – nye datoer meddeles snarest muligt.
Den daglige undervisningstid er 9-16. 

PRIS: Kr 15.000 + moms.

RABAT: 10% hvis du deltager sammen med en eller flere kolleger, eller hvis du tilmelder dig Facilitering i praksis og Facilitering af fællesskab på samme tid.

YDERLIGERE INFORMATION
Hvis du har spørgsmål om kurset, kan du kontakte Facilitator her

TILMELD DIG HER

Du får et stort fagligt og menneskeligt udbytte på kun tre koncentrerede dage.

Annita, Specialkonsulent Naturstyrelsen

Jeg synes alle inklusive min chef skulle tage kurset. Der er enormt meget tidsspild ved møder. Dette kursus kunne virkelig tidsoptimere mange afdelinger.

Rikke, Head of Post Graduate Programme Danfoss

Relevant og ingen spildtid.

Ole, Afdelingsleder Fødevarestyrelsen

Der mangler denne type praksisorienterede aktionslæringskurser!

Mette, Strategisk konsulent Fredensborg Kommune

Autentisk, anti-konsulentagtigt og levende underviser gør det super fedt.

Julie, Projektleder Faaborg-Midtfyn Kommune

Det giver super toolbox, bevidsthed og refleksion om, hvad der skal til for at være en god facilitator.

Charlotte, HR Manager Martin Professionals A/S

Man tilegner sig brugbare værktøjer på en sjov, inspirerende måde skiftende mellem teori og praksis.

Peter, Teamleder Vejle Kommune