Case-Yngre-Laeger

Uddannelseskonferencer for læger

Yngre Læger og Overlægeforeningen holder i fællesskab en årlig konference om lægelig efter- og videreuddannelse. I perioden 2017-2019 har Anne Weber Carlsen medvirket som facilitator på konferencerne, der har haft temaerne ’Skab god læringskultur’ (2017), ’Bæredygtige læringsmiljøer’ (2018) og ’Facilitering af læringskultur’ (2019).

Samarbejdet med Yngre Læger går tilbage til 2012, hvor Facilitator blev inviteret til at være med til at nytænke det traditionelle konference setup med eksperter og paneldebatter til fordel for et mere involverende format, hvor deltagerne i højere grad får mulighed for at udveksle erfaringer fra praksis og lære af hinanden. Operationen lykkedes.

Tilbage til oversigten